Σε μια προσπάθεια εναλλακτικής προσέγγισης και υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στη μάθηση ή/και την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη το Εργαστήριο Φτερό ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους σε δημιουργικές ομάδες και προτείνει εναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους.

Δραματοθεραπεία

Η Δραματοθεραπεία είναι μια μέθοδος που επικεντρώνεται στα υγιή και δυνατά σημεία του κάθε παιδιού και το βοηθά, μέσα από τα σύμβολα και τον παιγνιώδη χαρακτήρα της, να αποκτήσει αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση, να αποδεχτεί τον εαυτό του και να μετουσιώσει αρνητικές πλευρές του με έναν πολύ δημιουργικό τρόπο. Μέσα σε ομαδικές διεργασίες χρησιμοποιεί παιχνίδια ρόλων και επινόησης, αυτοσχεδιασμούς, σωματικά γλυπτά, μύθους, ιστορίες και κατασκευές αντικειμένων μαριονέτας ή μάσκας.
Οι ομάδες αυτές δίνουν τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να ενδυναμώσουν την αυτοπεποίθηση τους και βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας ενώ μπορούν να υποστηρίξουν ουσιαστικά παιδιά με δυσκολίες στη ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, την μάθηση και την κοινωνική προσαρμογή.

Το πρόγραμμα Δραματοθεραπείας πλαισιώνεται από την παράλληλη υποστήριξη των γονιών στις ομάδες Συμβουλευτικής Οικογένειας


Copyright © 2018 - Φτερό - Εργαστήριο Δημιουργικής Έκφρασης