21/1/2017
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ Β ΚΥΚΛΟΣ 6-9 ΕΤΏΝ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ»
LEGOWEDO 2.0
Ηλικίες: 6-9 χρονών
Διάρκεια: 10 εβδομάδες
Έναρξη: Σάββατο 21/1
και κάθε Σάββατο 11:30 – 13:00μμ (εκτός 25/2 & 25/3)
κόστος 120€

Η εκπαιδευτική ρομποτική και το STEM (Science, technology, engineering & mathematics) συνδυάζουν τη μάθηση με το παιχνίδι, μετατρέποντας την εκπαίδευση σε μία διασκεδαστική δραστηριότητα – είναι γνωστό άλλωστε πως η μάθηση επιτυγχάνεται ευκολότερα, ταχύτερα και ουσιαστικότερα όταν συνδυάζεται με το παιχνίδι.
Ξεκινώντας από τη βασική παιδαγωγική αρχή ότι κάθε παιδί μαθαίνει διαφορετικά, έχει δηλαδή διαφορετικό επίπεδο μαθησιακής ετοιμότητας και ανταποκρίνεται με επιτυχία σε ό,τι μαγνητίζει το ενδιαφέρον του, το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε επίπεδο ομάδας και παιδιού. Μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον οι μαθητές ενθαρρύνονται να προσεγγίσουν διαθεματικά κάθε εκπαιδευτική ενότητα χρησιμοποιώντας τη γνώση τους στις επιστήμες, στην τεχνολογία, στη μηχανική και στα μαθηματικά. Εργαζόμενοι ομαδικά (teamwork) καταφέρουν να κατακτήσουν τη γνώση μέσα από την επίλυση προβλημάτων(problemsolving) και την υλοποίηση δραστηριοτήτων (projectbased learning)

<- Επιστροφή


Copyright © 2023 - Φτερό - Εργαστήριο Δημιουργικής Έκφρασης